Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom
Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i.

Se vidare på samverkanmotbrott.se och på facebook.com/NarpolisenVarmdo

Se dig omkring när du är ute i området.

Skriv upp numret på bilar som ser skumma ut.

Kontakta din granne om någonting inte ser normalt ut.

Ring 114 14 om du ser någon som beter sig skumt.

Vi har nya kontaktpersoner Eva Ek o Niklas Johansson hos närpolisen Dom sitter nu i Nacka. Dom nås på telenr enl ovan och på varmdo.stockholm@polisen.se