Lite historik angående våra vägar. Skrivet av Ingrid Falck.

 

April 1919 köpte Rolf Wessman Skaft. Han lät då iordningställa vägen genom grindstolparna, som sattes upp 1945-46, ner till Kanholmsvik.

Åt andra hållet gick vägen från grindstolparna ner till Vämlingen längs med berget, rundade ladugården och gick upp mot Överbyvägen fortsatte söder om Vindö skola ut på nuvarande Sollenkrokavägen.

Vägen till Sollenkroka brygga byggdes 1941-42 och gick mellan hållplatsen Skaft och Skafts gård till Överbyvägen. Den invigdes 1942 av landshövdingen Karl Levinson. En ny sträckning gjordes runt 1960 från Skafts hållplats mot Vindö skola. 1962 invigdes Djuröbron.

Från mitten av 1930-talet fanns färjeförbindelse Djurö - Ramsmora.

Där Sveduddsvägen börjar gick en gammal körväg ner till " Lastage - platsen vid Berg hamns ängen" nuvarande badviken. Den vägen gjordes iordning när Rolf Wessman sålde till byggmästare Edward Johannison i början på 1920-talet. Den bruna stockvillan köptes 1933 av Maja Åkerlund.

1934 sålde Rolf Wessman Svedudden till Karin och Charles Wennberg, som byggde huvudbyggnaden, gäststugan samt ett par mindre hus på berget där Kerstin Nordin nu bor. Wennbergs anlade tennisbanan, fruktträdgården och lät bygga bostad och uthus till gårdsfolket.

Det gick en skogsväg från Skarpöviken, antagligen från sågen, som tidigare var en kvarn, genom Rosenhagen, förbi Svedudden, Åkerlunds och Kanholmsvik, förbi Lövdal och Grönmarn till Sollenkroka brygga.

Arthur Boström köpte mark av Inrid Falck 1960. Under de kommande åren byggdes vägnätet ut med Skaftstvägen, Skäddavägen och Sveduddsvägen och  Måsviksvägen. 1980 förlängdes Kanholmsviksvägen från nr 17. Den fick sin nuvarande sträckning ner till nr 39 och nr 46. Adressnumreringen beslutades 2 nov 2004.

En bilaga till ett dokument  från lantmäteriet från 1972, finns under länken bilagalantmateriet.bmp

En länk till en karta över Skafts By från 1849. Kartan finns på lantmäteriet under historiska kartor.

Lite fakta om området:

119 fastigheter tillhör Skaft vägförening.

De finns 2 samfälligheter. Sveduddens samfällighet för de fastigheter, som styckats av från Arthur Boströms mark från 60-talet och framåt.

Måsvikens samfällighet för de 16 fastigheter, som styckades av från Åkerlunds mark i slutet av 70 talet. Måsviksvägen anlades då.