Ordförande                      Jonas Falck                 2 år          2015

V.ordförande                    Lars Waldheim            2 år          2016 nyval

Kassör                             Vera Lenander             2 år          2016 omval

Sekreterare                      Kenneth Hållfast          2 år          2015

 

Suppleanter                     Birgitta Ekelin               2 år          2016 omval

                                        Carina Törhagen          2 år          2016 omval 

                                        Anders Koskull             2 år           2016 nyval/omval

                                        Anne Alsén                   2 år           2015

 

Revisorer                        Åke Karlsson                1 år           2016 omval

                                        Mats Ogenborg            2 år           2015

Revisorsuppleanter         John Olsson                 2 år           2015

                                        Martin Gunnäs              2 år          2016 nyval

 

Valnämnd                        Martin Gunnäs              1 år          2016 omval

                                        Johan Casserlöv           1 år          2016 nyval