Plusgiro konto nr 851257-6

Skaft Vägförening

Sköter sommar och vinterunderhåll av ca 3 km väg i Sveduddens tomtområde på Vindö.

Sommarunderhåll består av sladdning, saltning av grusvägarna samt slyröjning vid vägkanterna. Vid behov nytt grus samt lagning av hål.

Den mest trafikerade vägen är belagd med oljegrus sen några år tillbaka, där har hitintills inget underhåll behövts

Vägföreningen har ansvar för gemensamma grönområden, där främst dikena underhålls, en bit per år. Vägtrummor byts också vid behov

Vinterväghållningen består av snöröjning samt sandning vid behov.

vår entreprenör är Stefan Hagström Marinservice AB

Vägskyltar, gupp med mera ombesörjs också av vägföreningen.

Undvik tunga transporter till och från fastigheterna speciellt under tjälossning. Fastighetsägaren är ekonomiskt ansvarig för de eventuella skader som uppkommer.